Etelä-Savon Kasvupolku – Huippusparrausta ja kontakteja – olisiko nyt sinun vuorosi?

Tiesitkö, että Kasvu Open®  järjestää yhdessä Miksei Oy:n, Etelä-Savon kauppakamarin, Etelä-Savon Yrittäjien, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun, Mikkelin yliopistokeskuksen, Pieksämäen kaupungin, Mikkelin seudun sekä Juvan ja Rantasalmen kuntien kanssa Suomen suurinta yritysten sparrauskilpailua Kasvu Openia jälleen Etelä-Savon alueella. Etelä-Savon  Kasvupolku® tarjoaa kahdenkeskeisissä asiantuntijatapaamisissa työkaluja yrityksesi kasvun rakentamiseen – täysin ilmaiseksi.

Mikä Kasvu Open ja Kasvupolku?

Valtakunnallisen Kasvu Openin puitteissa järjestetään kaikkiaan 30 alueellista ja teemallista Kasvupolkua eri puolella Suomea. Kasvu Openissa kohtaavat vuoden aikana lähes 1100 kokeneen yritysjohtajan osaamispääoma ja yli 450 kasvuhakuisen pk-yrityksen kasvunnälkä. Kasvu Open synnyttää uusia yrityksiä, mutta keskittyy erityisesti jo olemassa olevien yritysten kasvun vauhdittamiseen. Uudistettu Kasvupolku –kokonaisuus muodostuu kolmesta tapahtumapäivästä: kaikille Etelä-Savon Kasvupolulle hakeneille yrityksille järjestettävä Kasvun työpajapäivä Mikkelissä 15.3.2018 sekä valituille yrityksille ja sparraajille tarkoitetut Kiitorata-sparrauspäivät Pieksämäellä 4.4. sekä Mikkelissä 3.5.2018.

Kasvu Openissa yrittäjä saa kasvuidealleen maailman parhaat onnistumisen edellytykset, eikä mikään kasvuidea tai kasvusuunnitelma ole liian pieni Kasvu Openille. Kaikki on kiinni omasta kasvutahdosta, intohimosta ja sisusta. Me tuomme sparrauksen, rahoittajat ja osaajat. Kasvu lähtee yrittäjän omista lähtökohdista, oli tavoitteena sitten kasvattaa yrityksen liikevaihtoa, henkilöstömäärää, lanseerata uusi tuote tai selvittää kansainvälistymisen mahdollisuuksia.

Lisätietoja Kasvupolusta saat myös osoitteesta: https://www.kasvuopen.fi/kasvupolut/etela-savon-kasvupolku-2018

Herätä Kasvukipinäsi ja hae mukaan tästä linkistähttps://www.kasvuopen.fi/hae

Etelä-Savon Kasvupolun ilmoittautuminen sulkeutuu sunnuntaina 28.2. Kaikissa Kasvupolkuun liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä Etelä-Savon Kasvupolun fasilitaattoriin Oona Ikoseen, p. 040 555 554 tai sähköpostitse oona.ikonen@bang.fi.

Mitä jokaisen johtajan ja omistajan pitäisi ymmärtää kasvusta ja kehittämisestä juuri nyt

Olemme täällä Ratkaisutoimisto Seedissä kohta kahdeksan vuoden ajan kuunnelleet noin 200 yrityksen ongelmia ja hakeneet niihin sopivia ratkaisuja. Ongelmien syynä on poikkeuksetta kasvu tai lähinnä sen puute. Kasvu nimittäin selittää myös kannattavuuden pitkällä aikavälillä.

Vuosia kestänyt kannattavuuteen keskittyminen näyttää muuttuneen nopeasti vuoden taitteessa 2015–2016. Vielä lokakuun 2015 PK-barometrin mukaan vain 8 % suomalaisista pk-yrityksistä hakee ensisijaisesti kasvua, kun Seedin ja kumppaneiden pk-yritysten johdon Future CEO 2017 –tutkimuksen mukaan peräti 63% pk-yrityksistä tulee panostamaan kasvuun vuonna 2017.

Kaikille kasvua hakeville maailma tarjoaa juuri nyt parempia mahdollisuuksia kuin koskaan. Suuriin tilaisuuksiin tarttuminen tai edes olemassa olevaan markkinaan panostaminen ei kuitenkaan tunnu Seedin kokemuksen mukaan olevan yrityksille helppoa.

Kattotasolla johdon ja omistajien ongelmat kasvuun liittyen voidaan Seedin näkemyksen mukaan jakaa seuraaviin kysymyksiin:

  1. Omistaja ei tiedä, kuinka paljon kasvua ja kannattavuutta pitää hakea? Onko yrityksellä kasvumahdollisuuksia, ja jos niin mistä ne löytyvät?
  2. Mikä on organisaation kasvun suurin ongelma?
  3. Miten kasvua rakennetaan?

Onko yrityksellä kasvumahdollisuuksia, ja jos niin mistä ne löytyvät?

Kaikille kasvua hakeville maailma tarjoaa juuri nyt parempia mahdollisuuksia kuin koskaan:

  • Mooren lain mukaan laskentateho jauhaa yhä eksponentiaalisesti ylöspäin ja nyt puhdas teho saadaan entistä paremmin käytännön ratkaisuiksi mm. tietoliikenneteknologian ja vaikkapa videokuvan käsittelyn kehittyessä. Juupajoelta palvelut matkaavat Manhattanille alle sekunnissa.
  • Maailman energia- ja ruokatuotannon sekä materiaalien käytön on uudistuttava.
  • Länsimaissa kuluttajien ostokäyttäytyminen globalisoituu ja samalla jakaantuu pienempiin kansainvälisiin lohkoihin. Otetaan tästä esimerkkinä vaikkapa varakkaat seniorit, joiden määrä Suomessa kasvaa varmasti seuraavat 15 vuotta ja muut Länsimaat tulevat perästä.

Suuriin tilaisuuksiin tarttuminen tai edes olemassa olevaan markkinaan panostaminen ei kuitenkaan tunnu Seedin kokemuksen mukaan olevan yrityksille helppoa. Tämä onkin ymmärrettävää, sillä Suomen BKT on samalla tasolla kuin kymmenen vuotta sitten. Tämän ajan moni yrityskin on keskittynyt kulusäästöihin. Meillä on kasvun ja kehittämisen osalta kokonainen menetetty vuosikymmenen ja samalla kymmenen vuoden aukko kasvun osaamisessa.

Kadonneen kasvun ja kehittämisen vuosikymmenen seurauksena näyttää olevan myös niin, että lähes poikkeuksetta asiakkaamme saavat hyvin lyhyellä aikajänteellä sekä kasvua ja kannattavuutta että asiakastyytyväisyyttä.

Miten kasvua rakennetaan

Suuressa kuvassa kasvua rakennetaan johtamalla organisaation muutoskyky – kilpailukyky – asiakastyytyväisyys -ketjua. Julkishallinnon kehittämisen johtaminen tapahtuu aivan samoin, mutta kilpailukyky termin sijaan Seedi on käyttänyt suorituskykyä. Kun tunnetaan tauti, lääkkeet on helppo määrätä.

Kasvun hukatun vuosikymmenen aikana kehittäminen ja sen organisoiminen on kehittynyt merkittävästi. Ja yritykset ovat jääneet tästä kehityksestä jälkeen. Kehittämisen tämän päivän osaamisen jaamme Seedissä hieman alle 200 kehitysprojektin perusteella neljään osaan:

Kuva-1

Kasvun kehittämisen viitekehys

Tavoitteen asettaa aina viime kädessä omistaja, ja onnistumisen mittaa asiakkaat. Käytännön työssä asiakas- ja organisaatioymmärrys muodostavat kehittämisen kivijalan, akselin.

Hieman karrikoiden voi väittää, että liiketoimintastrategian ytimessä on kilpailuetu, tuote- ja palvelukehityksen ytimessä on asiakastyytyväisyys ja kommunikaation ytimessä on myynti. Kaikki nämä perustuvat edelleen ytimessä oleviin ihmisiin.

Leonardo da Vinci totesi, että mitään asiaa ei voi ymmärtää katsomatta sitä vähintään kolmesta eri näkökulmasta. Kehittämisen osalta voimme todeta, että kehittämis-hankkeita ja siten kasvua ei voi hallita hallitsematta yllä olevan kuvan neljää eri näkökulmaa samanaikaisesti. Suurin ongelma kehittämistyössä on näiden näkökulmien siiloutuminen organisaatiossa.

Käytännössä onnistunut kasvu rakennetaankin neljä substanssiosaamista yhdistävissä kehittämistiimeissä, joilla on selkeät tavoitteet myynnin, kustannussäästöjen ja asiakastyytyväisyyden suhteen. Tiimit työskentelevät tavoitteensa parissa lyhyissä muutaman viikon tai kuukauden trimmeissä, joihin kuuluu testaaminen organisaatiossa ja asiakkailla.

Neljän substanssiosaamisen lisäksi Seedi on löytänyt itse kehittämistyöskentelystä kolme toisiaan täydentävää kehittämisosaamista. Kehittämistiimien kokoamisessa substanssiosaamistakin tärkeämpää on tasapainottaa tiimi kehittämisosaamisensa suhteen. Itsensä ja tiiminsä voi testata veloituksetta osoitteessa kehittäjä.fi.

Iloisena uutisena Sinulle, joka olet jaksanut lukea tänne loppuun asti, paljastetaan, että oikein johdetulla kehittämisellä saa tänä päivänä suorastaan huikeita tuloksia aikaiseksi. Yksittäisissä hankkeissa sekä kulut laskevat, myynti nousee, että asiakastyytyväisyys kasvaa. Parhaimmillaan takaisinmaksu saadaan lisämyyntinä tai kulusäästönä jo itse kehityshankkeen aikana. Yli puolessa tapauksessa takaisinmaksu on alle puolivuotta hankkeen valmistumisen jälkeen.

Eikä tässä vielä kaikki, sillä kehityshankkeet itsessään parantavat organisaation muutoskykyä, sillä

  • kehittyminen paljastaa ja poistaa muutoksen esteitä
  • kehittämiseen osallistuneet tiimin jäsenet oppivat kehittämistä
  • yrityskulttuuri paranee keskeisten muutoskyvyn kulttuuriominaisuuksien osalta (nopeus ja luottamus).

Toivon, että sait tästä julkaisusta tuoreita ideoita oman yrityksesi kasvun ja kehittymisen varmistamiseksi.  Kiitos ajastasi ja kaikkea parasta yrityksesi kasvattamisessa!

Hyvistä kehittäjistä parhaita valmennetaan Seedin ja kauppakamarin yhteisessä Hyväksytty toiminnan kehittäjä (HTK) -valmennuksessa.

Marko Parkkinen

Marko Parkkinen
toimitusjohtaja
Ratkaisutoimisto Seedi Oy

10 kysymystä ja vastausta: Mikä on kauppakamarin Kasvu 100 -mentorointiohjelma, kenelle se sopii ja mitä hyötyä siitä on?

1. Mitä mentorointi on?

Perinteinen mentorointi on usein noin vuoden mittainen prosessi, jossa kokenut mentori tukee nuorempaa ja kokemattomampaa mentoroitavaa eli aktoria työelämän ja mm. johtajuuden haasteissa. Moderni mentorointi on dialogista, ja luottamuksellisessa suhteessa sekä aktori että mentori oppivat.

2. Mikä on Kasvu 100 -mentorointiohjelma?

Helsingin seudun kauppakamarin asiakkaat ovat toivoneet mentorointiohjelmaa. Halusimme tehdä hieman erilaisen ohjelman. Missiomme on vahvistaa yritysten menestystä Helsingin seudulla, ja siksi otimme näkökulmaksi yritysten kasvun tukemisen. Toki siinä samalla osallistujien johtamistaidotkin kehittyvät.

Ohjelmamme on tiivis ja napakka 100 päivän puristus. Aloitus- ja lopetusseminaarien välissä on kolme ryhmätapaamista, joissa fokusoidaan osallistujien yritysten kasvun haasteisiin ja niiden ratkaisemiseen. Tapaamisten välissä perehdytään annettuun taustamateriaaliin ja työkaluihin sekä osallistetaan yrityksen muita henkilöitä kasvuprosessiin.

3. Miksi tämä on ryhmämentorointia? Miksi en saa mentoria vain itselleni?

Me uskomme jaettuun asiantuntemukseen ja vertaistukeen. Mentorimme ovat kokeneita osaajia ja he vastaavat mentorointiprosessista, mutta ryhmässä saat vielä enemmän näkemyksiä ja kuulet muiden osallistujien haasteita ja ratkaisuja.

Pienryhmässä on 1 mentori ja 2–6 osallistujaa, joilla kaikilla on samantapainen näkökulma uuteen kasvuun ja samankaltaisia haasteita: esimerkiksi kansainvälistyminen, palvelumuotoilu tai markkinoinnin kehittäminen – ja näiden kautta myynnin kasvu.

Ryhmässä olevat yritykset voivat olla eri tai samoilta toimialoilta. Kauppakamarin tehtävä on muodostaa ryhmät niin, että osallistujat voivat tukea toisiaan ja oppia toisiltaan. Kilpailijoita emme ryhmään valitse, ja niin osallistujat kuin mentoritkin allekirjoittavat salassapitosopimuksen.

4. Ketkä voivat hakea ohjelmaan?

Ohjelma sopii ennen muuta PK-yritysten johtajille ja päättäjille sekä ”nouseville tähdille”. Mukaantulon ehtona on, että haluat edistää kasvua ja asemasi yrityksessä mahdollistaa tehokkaan vaikuttamisen. Kasvutavoitteesi on myös mahdollista kohdentaa asiaan tai asioihin, joita voi 100 päivän aikana ratkaista tai vähintään voi käynnistää konkreettisen muutoksen.

5. Lupaatteko, että asiat muuttuvat ja kasvua todella tapahtuu?

Koulutuksissa on monesti se haaste, että osallistuja on innoissaan ja puhkuu uutta, mutta arjen kiireissä hyvät ideat latistuvat. Mentorointiohjelmassa kontrolloimme, että oikeasti teet sovittuja asioita ja muutosta. Tarvittaessa voit keskustella mentorin kanssa myös kahden kesken ja saada tukea tapaamisten ulkopuolellakin.

Tietenkin osallistujamme ovat aikuisia ihmisiä, jotka itse kantavat vastuun tekemisestään ja tuloksistaan, mutta meiltä saat siihen vahvan tuen, näkemyksiä ja konkreettisia työkaluja. Jos sitoudut ohjelmaan ja teet sovitut asiat, takaamme että saavutat konkreettisen muutoksen. Muuten voit tulla seuraavalla kerralla uudestaan veloituksetta mukaan!

Riittävän muutosvoiman saamiseksi voi olla hyödyllistä, että yhdestä yrityksestä osallistuu kaksi tai useampi. Yksinkin voi kuitenkin tulla mukaan ja saada mentorin ja ryhmän tuen.

6. Ketkä toimivat mentoreina?

Kauppakamarilla on erinomaiset verkostot, joista haemme mentoreita. Nyt mukaan on lupautunut kaksi kokenutta johtajaa, joista toisella on vahva kansainvälinen ja strategiaosaaminen sekä toinen on digitaalisuuden ja palvelumuotoilun ammattilainen ja kuuluu tunnetun kasvuyrityksen perustajiin. Mentorimme osaavat myös mentoroida, ohjata ja sparrata muita. Uusia mentoreita haemme tarpeen mukaan koko ajan – tarve on ennen muuta asiakkaidemme tarve.

7. Onko ohjelma ja päivämäärät lyöty lukkoon?

Olemme tämän palvelun rakentamisessa lähteneet hieman eri tavalla liikkeelle ja teemme tuotteen yhdessä asiakkaiden kanssa. Siksi ohjelma ei ole täysin valmis, vaan rakennamme yksityiskohdat sen mukaan, millaisia osallistujia saamme, millaisista yrityksistä ja millaisin kasvuhaastein.

Kasvu 100 -mentorointiohjelman pilotti käynnistyy alkusyksyllä. Sovimme aloitus- ja lopetusseminaarin ajankohdat kevään aikana: todennäköisimmin ensimmäinen ohjelma toteutetaan syksyn 2017 aikana. Tapaamiset järjestetään kauppakamarin tiloissa Kalevankatu 12:ssa, Helsingin keskustassa, ja ne kestävät noin kolme tuntia kerrallaan.

8. Mitä tämä maksaa?

Kyseessä on tosiaan maksullinen ohjelma. Meille tärkeintä on kuitenkin saada pilottiin mukaan kasvuun sitoutuneita yrityksiä, jotka ovat myös valmiita auttamaan muita osallistujayrityksiä saavuttamaan tavoitteitaan. Hintaan vaikuttaa yrityksestä mukaan tulevien osallistujien määrä. Perushinta yrityksen lähettäessä yhden osallistujan on 2.800 euroa (+ alv. 24 %; kauppakamarin jäsenhinta). Ota rohkeasti yhteyttä ja keskustellaan mahdollisuudestanne osallistua ohjelmaan!

9. Millaisia kiinnostuneita yrityksiä teillä jo on?

Olemme keskustelleet ohjelmasta eri yritysten kanssa maaliskuun puolivälistä alkaen. Kaikki kiinnostuneet ovat PK-yrityksiä, joita yhdistää halu kasvaa sekä ulkopuolisen tuen tarve. Yritykset edustavat monia eri toimialoja, mm. lakipalveluita, terveysteknologiaa ja IT-alaa. Me ohjelman suunnittelijat ja myyjät käymme päivittäin yhteistyökeskusteluja.

Osalle yrityksistä tämä ohjelma ei sovi, koska ohjelma vaatii aktiivista osallistumista ja sitoutumista kasvutavoitteisiin. Nämä yritykset hyötyvät enemmän esimerkiksi koulutuksesta tai väljemmästä verkostoitumisesta klubeissamme.

10. Kasvu 100 -ohjelma kiinnostaa. Miten toimin?

Ota yhteys Helsingin seudun kauppakamariin, yhteystietomme ovat alla. Keskustellaan lisää yrityksesi tilanteesta ja tarpeista sekä siitä, voisiko Kasvu 100 -ohjelma tehostaa kasvuanne.

Yhteistyöterveisin

Milla Kajanne,
suunnittelija, Kasvu 100 -ohjelma

Yhteydenotot ja lisätiedot:

Jukka Jääskeläinen
Myyntipäällikkö
040 588 5484
jukka.jaaskelainen@chamber.fi

Kimmo Sallinen
Yhteyspäällikkö
0400 455 763
kimmo.sallinen@chamber.fi