Millaista viestintäkulttuuria sinä rakennat?

Usein yrityksen ulkoista viestintää rakennetaan suunnitelmallisesti. Työn touhussa sisäinen viestintä unohtuu tai se saatetaan kuitata intran ja sähköpostiketjujen avulla. Hyvä uutinen on, että sisäisen viestinnän tekniset ongelmat ovat taklattavissa oikeilla työkaluilla ja hyvällä suunnittelulla. Harvoin kuitenkin pysähdymme pohtimaan yrityksessä vallitsevaa viestintäkulttuuria tai omaa rooliamme sen rakentajina.

Koska viestintä on vastavuoroista, emme myöskään voi ulkoistaa viestintäkulttuuria meistä riippumattomaksi asiantilaksi. Vallitsevaa organisaatiokulttuuria on helppo syyttää, mutta loppujen lopuksi jokainen on vastuussa omasta käytöksestään. Työkavereiden kanssa on mukavaa vaihtaa välillä päivän kuulumisia, mutta samalla olisi hyödyllistä pohtia myös avoimuutta suhteessa omiin töihin ja osaamiseen. Kerronko työkavereilleni avoimesti omista projekteistani? Mietinkö kuka tästä tekemästäni työstä voisi hyötyä tai kenelle tätä tietoa voisin jakaa? Voisiko tekemäni työ auttaa jotain muuta? Vai tyydynkö vain ajattelemaan ”kyllähän tämä mainittiin palaverissa”?

Kiireen keskellä saatamme ajatella, että aikaa keskusteluun tai vuorovaikutukseen ei ole, mutta pidemmällä aikavälillä yhteistyö ja tehokkuus lisääntyvät kun päällekkäisyyksien määrä vähenee. Jos olen tietoinen työkaverin puuhista, ajatuksista ja ideoista voin tehostaa omaa työskentelyäni ja pyytää apua mahdollisiin ongelmatilanteisiin. Toisin toimiessa harmillisen paljon potentiaalia jää käyttämättä.

Avoin vuorovaikutus mahdollistaa myös laadukkaan palautteen antamisen ja vastaanottamisen. Älä siis jätä sanomatta positiivista palautetta työkaverillesi ja muista, että negatiivisen palautteen kanssa kannattaa aina esittää kehittävä vastaehdotus. Tärkeintä vuorovaikutuksessa on kuitenkin reiluus ja aitous. Jos vuorovaikutuksen ja keskustelun aika on varattu vain palavereihin, aito vuorovaikutus jää syntymättä, sillä avointa viestintäkulttuuria ei voi yhtäkkiä kääntää päälle ideointia tarvittaessa.

Hyvällä ja avoimella vuorovaikutuksella on myös suuri merkitys työhyvinvoinnin kannalta. On myös ymmärrettävä oma vastuu viestin vastaanottajana, ja siksi toisen huonoa päivää ei pidä lähteä ylitulkitsemaan.
Toimivan vuorovaikutuksen rakentaminen vaatii aikaa, mutta pienillä asioilla ja omalla asenteella on väliä. Kuuntelenko vastatakseni ja puolustaakseni omaa mielipidettäni, vai kuuntelenko aidosti ja avoimella mielellä kehittämään ideoita eteenpäin?

Voit tehdä päätöksen, että sinä et ole avoimen sisäisen viestinnän heikoin lenkki. Tee sinä tänään aloite välittömämmän vuorovaikutuksen syntymiseksi: kysy työkaverilta hänen projekteistaan, kehu ja kannusta! Voit samalla saada myös uusia ideoita omiin tehtäviisi.

Katri Liukkonen

Liukkonen Katri
Katri Liukkonen opiskelee puheviestintää Tampereen yliopistossa.

Alustatalous ja muutoksen mahdollisuus

Markoseppanen1Tuotteiden ja palveluiden digitalisoituminen muokkaa ankarasti olemassa olevia liiketoimintamalleja. Toimialarajat hämärtyvät niin teollisuudessa kuin julkisella sektorillakin.

Vuonna 2016 toteutetut selvitykset ovat osoittaneet, että suomalaiset valmistavan teollisuuden yritykset ovat keskittymässä toimimaan pääosin vain toisten osapuolten rakentamissa ekosysteemeissä. Ne pyrkivät sopeutumaan toisten määrittämiin digitaalisiin markkinoihin tai kehittävät digitaalisia ratkaisuja vain sisäiseen käyttöönsä. Kuitenkin alustataloudessa toimialan voitot jaetaan uudelleen: Applen tai Amazonin kaltaiset ekosysteeminsä kuninkaat kaappaavat voitoista valtaosan jättäen muille muruset. Mitä suomalaisten yritysten sitten pitäisi tehdä?

Alustatalouden keskeinen muutos on antaa aikaisempaa vapaammin toisille osapuolille mahdollisuus innovointiin. Alustan ytimessä on vuorovaikutuksen mahdollistaminen: miten eri toimijat yhdessä voivat synnyttää arvoa osallistujille ja miten suodattaa laajasta tarjoamasta tarpeellinen. Internetin markkinapaikoilla – esimerkiksi Applen Appstore – on valtaisa määrä kilpailevia applikaatioita, joista käyttäjä suodattaa muun muassa käyttäjäarvioiden ja hinnan perusteella itselleen soveltuvimmat.

Toinen olennainen tekijä on löytää toimivat tavat houkutella niin käyttäjiä kuin tuottajiakin alustalle. Tämän, ns. muna vai kana -ongelman ratkaiseminen on ydinkysymys. Jos alustalla ei ole riittävän isoa potentiaalista asiakaskuntaa, ei alusta houkuttele palveluntarjoajia ja sama kääntäen. Esimerkki toimivasta käyttäjien houkuttelustrategiasta on ilmaisen sisällön tarjoaminen alkuvaiheessa, mitä myöhemmin täydennetään maksullisella palvelutarjoamalla.

Toisaalta uudet teknologiapalveluratkaisujen tarjoajat (kuten Kickstarter ja joukkoistamispalvelu) tarvitsevat keinoja tavoittaa yleisönsä, ja tähän alustan tarjoaja voi tuoda oman osansa tavoitellussa liiketoimintaekosysteemissä.

Kolmas vaihtoehto on kannustimin tuettu viraalimarkkinointi: tarjotaan sopivia palkintoja hyödyntäjille, jotka tuovat mukanaan uusia käyttäjiä ja samalla vähentävät koettua riskiä uudenlaiseen toimintamalliin siirtymisessä.

Alustataloudessa käytetään pääasiassa tilaus- ja transaktiopohjaisia ansaintamalleja. Osittain nämä vaihtoehdot ovat suosittuja siksi, että nykyiset alustat ovat olleet pitkälti välitys- tai markkinapaikkoja.

Oleellista onnistumiselle on ymmärtää ansaintamallien muuttaminen osapuolten ja vuorovaikutuksen määrän myötä. Alussa sopivin ansaintamalli ei välttämättä ole sitä myöhemmässä vaiheessa.

Yhtä lailla tärkeää on tunnistaa ja testata ansainnan erilaisia jakamismalleja. Applen tunnettu 70/30 jako on vain yksi monista. Ansainnan jakoperusteiden tulee olla osapuolten hyväksyttävissä.

Alustataloudessa pärjääminen edellyttää – entistä Kalifornian kuvernööriä Arnold Schwarzeneggeriä lainaten – itse tekemällä oppimista: ”Menestyksen tikkaita et voi kiivetä kädet taskuissa.”

Marko Seppänen

professori
teollisuustalous, erityisesti yritysverkostojen kehittäminen
Tampereen teknillinen yliopisto

Arvonlisävero – läpikulkueräkö?

Arvonlisäverolain tullessa voimaan vuonna 1994, alvia pidettiin puhtaana läpikulkueränä yritykselle. Sen ei nähty vaativan muuta, kuin yksinkertaisen myynnin ja oston veron raportoinnin sekä näiden erotuksen tilittämisen verottajalle. Järjestelmän toimintaa pidettiin yksinkertaisena ja teknisenä.

Lukiessani korkeimman hallinto-oikeuden viimeaikaista oikeuskäytäntöä, mietin mitä simppelille järjestelmällemme on tapahtunut. Antamassaan ratkaisussa maan korkeimmat tuomarit puivat sitä, mitä yritys on toiselle yritykselle myynyt. Oliko kyse rahoituspalvelusta, markkinointia tukevasta palvelusta, nettipohjaisen varastointijärjestelmän antamisesta jälleenmyyjien käyttöön vai vastikkeesta myyntivaraston arvonsäilymistakuuseen sekä riskittömään toimintamahdollisuuteen liittyen.

Konserniverokeskus oli katsonut mainitut palkkiot vastikkeiksi verottomasta rahoituspalvelusta, kun taas hallinto-oikeus katsoi kyseessä olevan arvonlisäverollisen palvelun myynti. KHO päätyi pitkän punninnan jälkeen siihen, että kyse oli verottomista rahoituspalveluista. Yhtä monta palvelua kuin on määrittelijääkin.
Mitä myyjä myy ja mitä ostaja ostaa ovat ymmärrettävästi tärkein kysymys arvonlisäverotuksen kannalta. Erityisesti palvelujen lisääntyessä joudumme yhä useammin määrittelemään aivan uusien suoritteiden verokohtelua.

Oikeuskäytännössä on katsottu, että liiketoimen määrittelyssä taloudellisen ja kaupallisen todellisuuden huomioon ottaminen on yhteisen arvonlisäverojärjestelmän soveltamisen perusedellytys. Koska sopimukseen perustuva tilanne yleensä heijastaa liiketoimien taloudellista ja kaupallista todellisuutta, merkitykselliset sopimusmääräykset on huomioitava, kun myydyn palvelun luonnetta määritetään.
Sillä, mitä sopimukseen on kirjoitettu, onkin tulkinnallisissa tapauksissa erittäin merkittävä rooli myydyn hyödykkeen verotuksen kannalta. Asetelkaa siis sananne tarkasti – muuten voit myydä asiakkaallesi jotain mitä et osannut kuvitellakaan.

Tervetuloa kuulemaan arvonlisäverotukseen liittyvistä ajankohtaisista asioista koulutukseemme tiistaina 23.5. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan täältä

Hokkanen Marja
Marja Hokkanen, liiketoimintajohtaja, vero- ja lakipalvelut
BDO Helsinki

 

Tunnejohtajuus – havaintoja myyntijohtajuudesta

yhteishenkiPaljon on puhuttu viime aikoina myynnin ja ostamisen muutoksesta sekä digitalisaation tuomista mahdollisuuksista myyntityössä. Uudet myyjäsukupolvet arvottavat työn eri tavalla kuin ennen. Viestinnän avoimuudelle ja tiedon pihtaamiselle on syntynyt aivan uudenlaiset vaatimukset. Myyntijohtajan tulee itsekin olla esillä medioissa.

Myyntijohtaja on monen uuden asian äärellä. Jatkaako hän edelleen työtään 2000-luvun tiedoilla ja taidoilla?

Vuorovaikutustaidot johtajuuden ytimessä

Tutkimusten mukaan tunnetaidoilla on sitä enemmän merkitystä mitä vaativampi työ, muutostilanne tai johtamistilanne on kysymyksessä. Vuorovaikutustaidot ovat yksi tärkeimmistä tunnetaidoista.

Havaintojemme mukaan suomalaisessa myynnin johtamiskulttuurissa ei edelleenkään riittävässä määrin osata tai uskalleta siirtyä roolista henkilöksi tai tehtävän antajasta keskustelijaksi. Pahimmissa esimerkeissä myyjät on lähetetty valmentautumaan tunneälykkään vuorovaikuttamisen salaisuuksiin, mutta lähiesimiehet ja myynnin johtajat loistavat poissaolollaan.

Ymmärrä tiimisi henkilökohtaiset motivaattorit

Suurin osa isossa kuvassa puhuttavista muutoksista – joita myyntijohtajien tulee ymmärtää ja osata viedä läpi tiimeissä – ovat lopulta varsin käytännönläheisiä ja hyvällä kommunikoinnilla hoidettavissa olevia asioita. Yhä useammin myyntijohtajalla on johdettavanaan asiantuntijoita, jotka itse haluavat viedä asiat käytäntöön omalla tyylillään. Näin myyntijohtajan tehtävä onkin enemmän ohjata energiaa ja huolehtia, että jokaisella on tavoitteet kirkkaana.

Havaintojemme mukaan muutoksen johtaminen helpottuu huomattavasti, kun myyntijohtaja ymmärtää tiimiläistensä henkilökohtaiset tavoitteet, driverit ja arvot. Sekä kovat että pehmeät asiat. Tunnetaidot ovat myyntijohtajan osaamisessa tätä päivää ja jokainen voi itsessään kehittää niitä koko elämänsä ajan.

Mikko Parikka,
Adeptus Partners Oy

Parikka (002)Syksyllä 2017 alkaa myyntijohtajien verkosto- ja valmennusohjelma, joka tarjoaa valmennusta aivolohkojen molemmille puolille. Verkoston teemoina ovat myyntijohtajan vuorovaikutustaidot ja johtamistyyli, johtamisen psykologia ja tuloksenteko paineen alla, sisäinen johtajuus, johtaja on media ja Social Selling.

Ohjelman kesto on 12 kuukautta, tapaamisia on joka toinen kuukausi ja tapaamisten välissä vaihdetaan kuulumisia webinaaritapaamisissa. Verkoston valmentajat ovat tunnettuja, kokeneita myynnin ja markkinoinnin osaajia. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan

Käyttäjät ja data keskiössä – osaaminen ja verkostot luovat ratkaisut

Monissa alustaratkaisuissa keskeisessä osassa on runsas ja monipuolinen data, jonka eritasoinen analysointi tuottaa arvoa.

Kuluttajat antavat itsestään tietoa kymmeniin sovelluksiin, joiden perusteella voidaan suunnitella parempia palveluita. Jos sovellus on hyvä, se houkuttelee uusia käyttäjiä ja käyttäjien määrä taas on muutettavissa vanhalla sanomalehtien liiketoimintamallilla mainonnan markkinapaikaksi, kuten Google alkuvaiheessaan teki.

IBM:n Watson on kasvamassa ikoniseksi tekoälyn ja terveyden alustaesimerkiksi, jonka kyvykkyys kasvaa sitä mukaan, kun järjestelmään siirtyy uutta dataa sairauksista. Näin osa sairauksista voidaan hoitaa ennen kuin ne edes puhkeavat.

Usea teollinen toimija taas on valinnut alustaperiaatteella toimivan Salesforce.comin kumppanikseen asiakashallinnan tarpeisiinsa. Kuluttaja voi tietoisesti tai tiedostamattaan antaa itsestään dataa klikkaamalla accept-nappia. Teollisissa prosesseissa data sisältää suuren taloudellisen arvon siihen sisältyvän historiatiedon ja osaamisen keskittymisen kautta. Avaanko datani toimittajakohtaisesti, samankaltaisille toimittajille vai täysin avoimesti? Mitkä ovat hyödyt – mitkä ovat riskit?

Useat julkiset organisaatiot ovat siirtyneet avoimen datan aikakauteen.

Alustat ja datan avaaminen mahdollistavat myös arvoketjujen pilkkoutumisen. Kun ongelma on hyvin kuvattu, lähtötiedot avoimesti saatavilla ja alusta tarjoaa työkalut, ei käyttäjän välttämättä tarvitse enää tukeutua nykyiseen toimittajaansa.

Näin alustat kiihdyttävät avoimen innovaation tai joukkoistamisen filosofiaa, joka laajentaa luovuuskapasiteetin ajasta ja paikasta riippumattomaksi. Arvoketjun pilkkoutuminen myös muuttaa perinteisten toimijoiden menestystekijöitä – sisäänpäin kääntyneet taitavat hävitä.

Kun hype haihtuu ja kova ydin jää jäljelle, osaajat korjaavat sadon. Tämä lienee myös totta, kun ihmiskunta parin vuosikymmenen sisällä saavuttaa singulariteetin, jossa keinoäly on lähestynyt ihmisaivojen kapasiteettia niin paljon, että ennustamisen logiikka muuttuu ennen kokemattomaksi.

Ennusteiden mukaan ihminen on kuitenkin keinoälyn paras kaveri. Jos aiot käydä hyödyllistä keskustelua keinoälyn kanssa siitä, kestääkö rantatunnelin katto, on myös jatkossa tunnettava Newtonin lait. Sama osaamisen tarve pätee alustoissa ja verkostoissa, jotka suodattavat jäsenikseen niitä, joilla on jotain annettavaa.

Teknologian kehitys kiihtyy ja kehityspolku alustamaailmaan on ohdakkeinen. Menestys suosii korkeaa osaamista, matalia organisaatioita ja ohuita rajoja organisaatioiden välillä – onneksi nämä ovat juuri Suomen vahvuudet.

Matti Sommarberg

TUT Industry Professor, jonka kiinnostuksen aiheina ovat ennakointi ja teollisten yritysten kokeiluihin perustuvien toimintatapojen sekä tulevaisuusorientoituneen strategisen johtamisen tutkiminen ja kehittäminen.
Tuotantotalouden ja tietojohtamisen laboratorio
Tampereen teknillinen yliopisto

Kirjoitettu 13.3.2017

Työnantajan työturvallisuusvelvoitteet ja seuraukset niiden vastaisesta menettelystä

Työturvallisuus on yksi työnantajan tärkeimmistä lakisääteisistä velvoitteista. Parhaimmillaan turvallinen työympäristö on yksi yrityksen menestyksen takeista. Työturvallisuuden takaamisessa keskeistä on työtapaturmien ennaltaehkäisy, joka lähtee riskien ja työympäristön arvioinnista. Työnantajan tulee muun muassa selvittää ja arvioida työn vaarat. Myös panostukset työhön perehdyttämiseen ja työnopastukseen ennaltaehkäisevät työtapaturmia tehokkaasti.

Työturvallisuusvelvoitteiden laiminlyönnillä voi olla ikäviä ja kohtalokkaita seurauksia niin yrityksen kuin yksittäisten työntekijöidenkin kannalta. Työtapaturmat aiheuttavat sekä inhimillistä kärsimystä uhreille ja heidän läheisilleen että aineellisia vahinkoja ja kustannuksia työnantajille. Työnantajien ja työnantajan edustajien tulisikin olla tietoisia työturvallisuusvelvoitteista ja velvoitteiden vastaisen menettelyn seurauksista.

Työturvallisuusvelvoitteiden noudattamista valvovat työsuojeluviranomaiset, joilla on merkittävä rooli työturvallisuusasioiden käsittelyssä ja työturvallisuuden takaamisessa. Vakavan työtapaturman sattuessa työsuojeluviranomainen tutkii tapaturman kiireellisesti. Voidakseen itse toimia asianmukaisesti työnantajan edustajien tulisi tuntea ainakin pääpiirteissään myös työsuojeluviranomaisen toimivaltuudet ja rooli mahdollisessa työrikosprosessissa.

Toimivista työturvallisuuskäytännöistä huolimatta kaikki ei aina mene suunnitellusti ja työtapaturmia tapahtuukin satoja päivittäin. Vahingon sattuessa alkaa tyypillisesti syyllisten etsintä. Vakavimmissa tapauksissa työturvallisuusmääräysten rikkomisesta tai laiminlyönnistä seurauksena voi olla myös rikosoikeudellinen vastuu. Työnantajan edustajien tulisikin olla tietoisia myös näistä seurauksista.

Mikäli työtapaturma pääsee asianmukaisista työturvallisuustoimista huolimatta tapahtumaan, työnantajan on tärkeä pystyä jälkikäteen luotettavasti osoittamaan menetelleensä lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Työnantajan edustajien tulisi myös osata valmistautua työturvallisuusrikosten esitutkintaan ja käsittelyyn oikeudessa.

Työnantajan työturvallisuusvelvoitteita ja vastuuta työturvallisuudesta, työsuojelun valvontaa sekä työturvallisuusrikoksia ja työturvallisuusrikosoikeudenkäyntejä käsittelevät tarkemmin 17.5.2017 Tampereen kauppakamarin työturvallisuuspäivässä asianajaja, varatuomari Timo Jarmas Eversheds Asianajotoimisto Oy:stä sekä lakimies, varatuomari Vesa Ullakonoja Lounais-Suomen aluehallintovirastosta. jarmas_timo

Timo Jarmas
asianajaja, varatuomari
työoikeuteen erikoistunut osakas
Eversheds Asianajotoimisto Oy

 

Miksi yrityksen kannattaa panostaa työkykyjohtamiseen?

Olen monesti ajatellut ja kuvannutkin, että työhyvinvoinnin johtaminen on kuin ameba, joka ulottuu kaikkialle ja sen kuvaaminen on vaikeaa, jos ei mahdotonta. Yrityksen näkökulmasta on kyse kaikesta, aina ergonomiasta osaamiseen ja johtamisesta työtapoihin. Samalla kun puhutaan yrityksen johtamisesta; johdosta ja esimiehistä sekä yksilöistä – tullaan siihen, miten minä itseeni panostan. Missä menee yrityksen tai yksilön vastuu, jos minä en nuku, syön epäterveellisesti tai en noudata annettuja työohjeita?

Ennenaikainen työkyvyttömyys tulee kalliiksi

Suomessa jäi viime vuonna 18 800 henkilöä työkyvyttömyyseläkkeelle, suurimpina syinä ovat tuki- ja liikuntaelimet sekä mielenterveys. Yritykselle ennenaikainen työkyvyttömyys tulee kalliiksi, sillä se vaikuttaa isoilla yrityksillä työkyvyttömyyseläkemaksuun, siihen mitä yritys maksaa työeläkeyhtiölle. Kallista on myös henkilön poissaolo tuottavasta työstä, työyhteisön huoli sairastuneesta työkaverista ja työterveydenpalvelut. Suomessa on laskettu, että yritykset saattavat menettää jopa 20% työn tuottavuudesta puutteellisen johtamisen ja työhyvinvoinnin vuoksi.

Yritys ei yleensä voi vaikuttaa siihen, jos minulle tulee syöpä tai joudun onnettomuuteen ajaessani autoa, mutta yleensä ne johtavat sairauspoissaoloihin ja pahimmillaan työkyvyttömyyteen. Näissä tilanteissa hyvä työterveyshuolto on arvokas, se hoitaa asioita nopeasti, minimoi sairauspoissaolojen tarvetta ja saattaa henkilön hyvään hoitoon. Yrityksessä voidaan selvittää, onko osittainen työskentely sairauslomalla mahdollista, se voi olla molempien toive tai jos työkyky on mennyt omaan työtehtävään, voidaan tutkia muiden tehtävien sopivuutta tai ohjata uudelle uralle.

Ennakointi ja esimiestyö avainroolissa

Parhaimmillaan työkykyjohtaminen on ennakointia. Rakennetaan hyvä verkosto työeläkeyhtiöstä, työterveydestä ja muista kumppaneista. Pyritään luomaan työympäristö, joka tukee työskentelyä, tilat ovat hyvät ja ergonomia on kunnossa. Samalla henkilöstöä ohjataan huolehtimaan ergonomiasta esim. taukojen pitämisestä tai käyttämään hankittuja työvälineitä.

työkyky

Johtamiseen ja esimiestyöhön panostetaan, jotta esimiehet osaavat puuttua ajoissa asioihin, johtaminen palvelee työntekemistä ja henkilön osaaminen omaan työhön on kunnossa. Opastetaan tai luodaan ohjeet, miten toimia kiusaamistilanteessa tai mahdollistetaan osa-aikatyö henkilön elämäntilanteeseen vastaamaan. Tuetaan henkilöstöä liikkumaan, annetaan mahdollisuudet nauttia terveellisestä lounaasta ja opastetaan painonhallintaan.

Yksi tapa jäsentää työkykyjohtamista on tarkastella tilannetta työsuhteen elinkaaren mukaan. Hyvässä työkykyjohtamisessa huomioidaan rekrytoinnissa henkilön työkyky suhteessa tehtävään ja perehdytyksessä oikeat työtavat ja turvallinen työskentely. Työsuhteen aikana mietitään, miten tuetaan henkilön motivaatiota, sitoutumista, osaamista ja työpanosta sekä työsuhteen päättyessä varmistetaan siirtyminen hyvällä toimintakyvyllä eläkkeelle tai riskien minimoiminen esim. uusien urapolkujen kautta.

Työkykyjohtaminen on ennakointia, toimivia prosesseja ja akuuttien tilanteiden ratkaisua, jotta yritys pysyy tuottavana ja henkilöstö työkykyisenä. Jokaisessa yrityksessä voidaan luoda omat parhaat käytännöt, mutta olennaista on nostaa työkykyjohtaminen osaksi yrityksen johtamista. Työkykyjohtaminen on olennainen osa yrityksen kilpailukyvyn varmistamista.

Lisää aiheesta työkykyjohtamisen valmennuksessamme Tampereella 11.4.

Hippu Pintilä, Opteam

Hippu pintilä 2017
Hippu Pintilä, seniorikonsultti, psykologi

Hipulla on yli 20 vuoden kokemus henkilöstöjohdon tehtävistä yrityksen sisällä tai konsulttina.

Sisälogistiikan tehostamisella lisää euroja viivan alle

Mikko Jauhonen, Tehos Oy

Tilaus-toimitusketjun tehostamista on mahdollista tehdä yksittäisissä ketjun solmukohdissa. Suomalaisten varastojen ja tehtaiden sisäisessä logistiikassa piilee merkittävä säästöpotentiaali. Logistiikan perustehtävänä on tuottaa asiakkaan haluama palvelutaso mahdollisimman edullisesti. Tavoite on kristallinkirkas, vai onko?

Logistiikan tehostamisessa keskeistä on tunnistaa ensiksi asiakastarve. Mitä tavaraa asiakas haluaa, milloin ja miten toimitettuna. Kaikki toiminta rakentuu tarpeen pohjalle. Mikäli asiakastarpeenne on kiteyttämättä, selkiytä se. Kirjoita asia ylös huoneentauluksi. On lukuisia yrityksiä, jotka tarjoavat asiakkaalle selkeän palvelulupauksen esimerkiksi toimitusajasta. Jalojen päämäärien keskellä on syytä ottaa huomioon, mistä asiakas on valmis maksamaan ja mistä ei.

Kun asiakastarve on selvä, katseet voi kohdistaa toiminnan kustannustasoon. Mistä eri tekijöistä kustannukset koostuvat, mikä on suoriutumisen taso ja millä tekijöillä säästöjä aiotaan hakea? Tohtori W. Edwards Deming kehitti nelivaiheisen PDCA-kehitysmallin, joka on sovellettavissa sisälogistiikan tehostamiseen. Vaiheet ovat suunnittelu (Plan), tekeminen (Do), mittaaminen (Check) ja reagointi (Act).

Asiakastarpeen pohjalta on mahdollista laatia (Plan) sisälogistiikkastrategia ja vuosisuunnitelmat, joilla tasoloikka tehdään. Nykytilaa, kilpailijakentän muutosta ja tulevaisuuden tahtotilaa kannattaa tarkastella ennakkoluulottomasti. Parhaimmillaan strategisten toimenpiteiden kartta sekä vuosisuunnitelmat mahtuvat kumpikin yhdelle A4:lle. Käytännönläheisyys on tärkeintä ja jokaista yksityiskohtaa ei kannata avata.

Toteutusvaiheessa (Do) tiputetaan yksi asia kerrallaan toteutetuksi. Selkeät nopeat toimenpiteet kannattaa teetättää työn parhailla osaajilla eli työntekijöillä. Isommat ja haastavimmat muutokset kannattaa asettaa selkeiksi projekteiksi. Teknisillä ratkaisuilla on saatavissa aikaan säästöjä. Joskus riittää pelkkä toimintatapamuutos: ”jatkossa teemme kaikki näin”. Valintoja tehtäessä hinta-laatusuhde on ratkaiseva. Kallein ei ole aina paras.

Suorituksen mittaamisessa (Check) näkökulmina ovat minimissään asiakas, kustannukset ja tehokkuus. Mittaristossa vähemmän on enemmän päätöksiä varten. Vastaavasti voit käyttää tilastollisia analyysejä sekä työnmittausta, kun tarvitaan perusteellista tutkimusta. Projektien edistymistä on syytä mitata erikseen: tilanneraportit ja jälkilaskelmat ovat hyviä.

Tilanteeseen reagointi (Act) on yksinkertaisten korjausliikkeiden tekemistä työn edistyessä. Koko henkilöstö kannattaa ottaa mukaan jatkuvaan parantamiseen. Kun tavoitteet on saavutettu, osoita henkilöstölle seuraava. Sisälogistiikan säästöt syntyvät tekemällä asioita kerralla oikein, yksi kerrallaan.

 Mikko Jauhonen kouluttaa sisälogistiikan tehostamisesta Oulussa 4. huhtikuuta ja Tampereella 20. huhtikuuta 2017

mikko-jauhonen-2017
Mikko Jauhonen, Tehos Oy

 

 

 

 

8 syytä siirtää tukkukauppa verkkoon

Monet tukkukauppiaat miettivät varmasti jatkuvasti keinoja, miten kasvattaa liiketoimintaa, lisätä myyntiä ja täyttää asiakkaiden tarpeet. Lisäksi tukkukauppiaat pohtivat, miten prosesseista saisi tehokkaampia ja nopeampia asiakkaan ostamisen helpottamiseksi?

Forrester ennustaa, että pelkästään Yhdysvalloissa tukkuverkkokaupan myynti tulee kasvamaan 928 miljardiin dollariin vuoden 2017 aikana. Mitä tukkukaupan siirtäminen verkkoon sitten tarkoittaa? Ihmiset ovat tottuneet ostamaan asioita verkosta, eikä verkkokaupan pitäisi olla ainoastaan jälleenmyyjien käytössä. Tukkukaupan siirtäminen verkkoon tarkoittaa oman verkkokaupan perustamista, jossa uudet ja nykyiset asiakkaat voivat kirjautua kauppaan, valita haluamansa tuotteet ja tilata valikoidut erät nopeasti. Asiakkaiden ei tarvitse selata printtikatalogeja ja soittaa myyjille saadakseen tietoa tuotteen varastosaldoista tai lähettää tilauskaavakkeita sähköpostilla.

Tässä kahdeksan syytä, miksi tukkukaupan pitäisi siirtyy verkkoon välittömästi.

1. Kasvatat myyntiäsi

Econsultancy:n tutkimuksen mukaan yritykset, jotka ovat siirtyneet verkkokauppaan ovat kasvattaneet tilausten keskimääräistä arvoa (average order value, AVO) 44 prosenttia. Lisäksi 38 prosenttia tutkimukseen osallistuneista yritysjohtajista kertoi, että heidän asiakkaat ostavat enemmän verkosta kuin muilla perinteisemmillä tavoilla. Tutkimukset siis osoittavat, että helppouden ja nopeuden lisäksi verkkokauppa kasvattaa myös tukkukauppojen myyntiä.

2. Annat asiakkaiden palvella itseään

Itsepalvelun tärkeyttä ei saisi koskaan aliarvioida. Asiakkaasi ovat kiireisiä ja verkkokaupan avulla he voivat tehdä ostoksia silloin kuin se sopii heille parhaiten. Verkkokauppa poistaa tilausvaiheen turhan paperityön, mikä antaa asiakkaille aikaa kehittää heidän omaa liiketoimintaa.

Asiakkaat löytävät itsenäisesti vastaukset mahdollisiin kysymyksiin verkkokaupasta. Lisäksi he voivat ostaa mobiililaitteilla mihin kellon aikaan tahansa, vaikka lomalla. Asiakkaiden ei tarvitse enää odottaa myyjän vastausta ja kaikki tapahtuu aikaisempaa vaivattomammin. Tämä on itsepalvelua parhaimmillaan. Vurovaikutuksen tärkeyttä ei saa kuitenkaan unohtaa ja asiakaspalvelun vastausajat pitää olla lyhyitä.

3. Parempi tuotekatalogi

Enää myyjien ei tarvitse kantaa mukanaan paksuja tuotekuvastoja, vaan kaikki tuotteet löytyvät verkosta. Asiakkaille on tarjolla enemmän kuvia ja tarkemmat tuotekuvaukset jokaisesta tuotteesta kuin aikaisemmin. Voit laittaa verkkokauppaan asiakaskohtaiset hinnat ja teet tuotemuutokset vaivattomasti. Verkkokauppa muuttaa tavan, jolla asiakkaat etsivät, katsovat ja ostavat tuotteitasi.

4. Saat uusia asiakkaita uusilta markkinoilta

Uuden myyntikanavan avulla tavoitat enemmän potentiaalisia ostajia tuotteillesi. Verkkokaupan avulla voit markkinoida tuotteitasi uusille alueille, missä yritykselläsi ei ole myyjiä. Laadukkaat tuotekuvat ja yksityiskohtaiset tuotekuvaukset tarjoavat asiakkaille lisäarvoa ja helpottavat uusille markkinoille pääsyä. Lisäksi laadukas vaikutelma vähentää ostajien riskiä valita verkkokauppasi uudeksi toimittajaksi.

5. Säästät valtavasti aikaa

Aikaisemmin olet joutunut ottamaan myyntitilaukset vastaan puhelimella tai sähköpostilla, täyttämään tilaukset, seuramaan varastosaldoja ja soittamaan edestakaisin asiakkaan kanssa ennen lopullista tilausta. Verkkokaupalla automatisoit prosessit ja säästät valtavasti aikaa käytettäväksi muihin tärkeämpiin asioihin, kuten liiketoiminnan tai nykyisten asiakassuhteiden kehittämiseen. Myös asiakkaasi säästävät paljon aikaa, koska ostamisesta on tehty nopeaa ja vaivatonta.

6. Myyntitiimistäsi tulee entistä tehokkaampi

Myyjien ei tarvitse enää odotella tilauksien saapumista ja täyttää kaavakkeita. Heille säästyy aikaa muihin tärkeämpiin aktiviteetteihin, jotka kasvattavat myyntiä. Tilausprosessin nopeuttaminen ja tehostaminen antaa myyjille aikaa etsiä uusia asiakkaita.

7. Reaaliaikaiset varastosaldot

Erityisesti tukkukaupat myyvät tuotteita suurilla volyymeilla ja on tärkeää, että varastosaldot päivittyvät reaaliaikaisesti kun verkkokaupasta tehdään ostoksia. Verkkokaupan integrointi varastonhallintajärjestelmään antaa sinulle ja asiakkaillesi aina reaaliaikaisen tiedon varastosaldoista. Tämä on erittäin iso lisäarvo molemmille osapuolille.

8. Kaikki näkevät samat tiedot

Verkkokauppa tarjoaa eri osastojen henkilöille saman datan päätöksenteon tueksi. Toimitusketjun päälliköt, myyntipäälliköt ja tilintarkastajat pääsevät kaikki käsiksi samaan ajantasalla olevaan informaatioon. Tämä parantaa huomattavasti yrityksen sisäistä viestintää, koska kaikilla on aina samat tiedot helposti saatavilla.

Helposti saatavilla oleva päivitetty tieto varastoista, tilauksista ja asiakkaista parantaa eri yksiköiden välistä kommunikointia ja läpinäkyvyyttä. Myös asiakkaiden silmissä luottamus ja läpinäkyvyys kasvavat.

Verkkokaupan mahdollisuudet

taneli-katila-ideal-digi

Tervetuloa perehtymään verkkokaupankäynnin perusteisiin, asiakaskokemukseen ja markkinointiin Tampereen kauppakamarin koulutukseen 7.3.2017.

Ilmoittaudu Verkkokaupan mahdollisuudet -koulutukseen tästä

Taneli Katila, Ideal Digi Oy

Tietosuoja-asetus puhuttaa

Kukaan liiketoimintaa harjoittava on tuskin voinut välttyä kuulemasta uudesta tietosuoja-asetuksesta. Jos yritykselläsi ylipäätään on toimintaa mm. henkilöstöä, listoja liideistä tai potentiaalisista asiakkaista, olemassa olevia asiakkaita tai verkkosivuilla vierailijoita, tällöin yrityksesi käsittelee henkilötietoja ja sillä on lähes varmasti yksi tai useampi henkilörekisteri. Jos yrityksesi täyttää jonkun edellä mainituista kriteereistä, kannattaa tietosuoja-asioitaan tarkastella kriittisesti ja varmistaa, että henkilötietojen suoja on asetuksen vaatimalla tasolla.

Aihepiiri puhuttaa lähes kaikkialla eikä vähiten siksi, että EU:n uusi asetus sisältää mahdollisuuden sakkoihin, jotka voivat olla jopa 4% yrityksen liikevaihdosta.

Fondian asiantuntijat Outi Piirainen ja Heli Gummerus ovat aiemmin jo valottaneet muun muassa käsittelijän asemaa ja vastuisiin liittyviä muutoksia ja tietosuojavastaavan tarpeellisuutta. Rekisteripitäjän tulee jatkossa pystyä osoittamaan, että henkilötietojen käsittely on lainmukaista, kohtuullista ja läpinäkyvää sekä että tarpeelliset ja asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet on toteutettu asetuksen velvoitteiden noudattamiseksi. Rekisteröidyn ”oikeus tulla unohdetuksi” on varmasti myös mietityttänyt henkilötietojen kanssa toimivia.

maarit-niemisto-fondia

Muun muassa näihin asioihin pureudutaan, kun Fondia järjestää Tampereen kauppakamarin kanssa yhteistyössä YRITYKSEN TIETOSUOJA – MITÄ, MISSÄ JA MILLOIN? – koulutuksen torstaina 30. maaliskuuta 2017 klo 9.00 – 12.00.

Katso koulutuksen ohjelma täältä ja ilmoittaudu mukaan. Nähdään Tampereella!

Aiheita: tietosuoja

Kouluttajana toimii Maarit Niemistö, Fondia Oy.